Shop

Welcome Baby Boy Hamper

Welcome Baby Boy Hamper

Price : 2540 Baht

เซ็ทต้อนรับเจ้าชายตัวน้อย

Color :

Product Description

เซ็ทต้อนรับเจ้าชายตัวน้อย ประกอบด้วย:

-ผ้าห่อตัว + เสื้อกิโมโน + ถุงมิอถุงเท้าเข้าเซ็ทจาก Tiny nest

-ผ้าห่มกระต่ายหางฟู

-ถุงเท้าดีไซน์น่ารัก

-หมอนหลุมมงกุฎ

Related Products