Shop

PETROLEUM FREE MULTIPURPOSE OINTMENT

PETROLEUM FREE MULTIPURPOSE OINTMENT

Price : 930 Baht

Color :

Product Description

PETROLEUM FREE MULTIPURPOSE OINTMENT ออยท์เมนท์เอนกประสงค์ ทีปราศจากปิโตรเลียมเจลลี ผ่านการ ทดสอบและประเมินผลโดยกุมารแพทย์ 100% NATURAL Retail

Price : 930 THB.

 

ออยท์เมนท์เอนกประสงค์ ทีปราศจากปิโตรเลียมเจลลี ผ่านการทดสอบและประเมินผลโดย กุมารแพทย์ ช่วยเก็บกักความชุ่มชืนให้แก่ผิวในบริเวณทีบอบบางของลูกน้อย และผ่อนคลาย อาการไม่สบายผิวบริเวณทีใส่ผ้าอ้อม ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองไม่ทําให้เกิดรอยแดง และ เป็น Hypoallergenic คือมีโอกาสในการเกิดอาการแพ้น้อย อุดมไปด้วยทามานู ออยล์สกัดจาก ผลของต้นกระทิง พืชพืนเมืองในแถบเซาธ์แปซิฟิกมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายเร็ว ขึนและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่โคโค่นัท ออยล์ และ แคสเตอร์ซีด ออยล์ และโฮโฮบา บัท เทอร์ บํารุงผิวลูกน้อยให้นุ่ม ชุ่มชืน และเป็นเกราะปกป้องผิวลูกน้อยจากการแตกแห้งสามารถ ใช้ได้ทุกวัน

 

 

 

 

Related Products