Shop

Näj เสื้อชูชีพ

Näj เสื้อชูชีพ

Price : 1790 Baht

Näj เสื้อชูชีพสําหรับว่ายน้ําพัฒนาจากแผ่นยางนีโอพรี ปลอดภัย และอบอุ่น Näj เป็นอุปกรณ์ที่ดีท่ีสุดสําหรับพ่อ แม่ ผู้ที่ต้องการช่วยให้ลูก น้อยเร่ิมเรียนรู้วิธีว่ายน้ําครั้งแรก Näj ผลิตจากผ้าสังเคราะห์จากแผ่นยางนีโอพรีที่ช่วยทําให้ปลอดภัย สวมใส่สบาย และรักษาความอบอุ่นได้ มีการรวมเอาชิ้นส่วนลอยน้ําได้ 24 ชิ้นเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถถอดออกได้อย่างปลอดภัย จึงทําให้ Näj เป็นอุปกรณ์ ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเริ่มต้นเรียนรู้วิธีว่ายน้ําได้ อย่างปลอดภัยตามขีดความสามารถของลูกน้อย คุณสมบัติ • มีช้ินส่วนลอยน้ําที่แยกออกจากกัน 8 ช้ินซึ่งสามารถถอดออกได้อยู่3 ช้ันในแต่ละทุ่นลอยน้ํา • ช้ินส่วนลอยน้ําแต่ละช้ินผลิตจากชิ้นส่วนเล็กๆ 3 ช้ันเพื่อให้สามารถลอยตัวในน้ําได้ดีท่ีสุด • ปกป้องรังสียูวีที่เกิดจากแสงแดดได้ถึง UPF 50+ และรักษาความอบอุ่น • ช่วยพัฒนาการเรียนรู้วิธีว่ายน้ําได้อย่างปลอดภัย และผ่อนคลาย • สวมใส่และถอดออกได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย • สายป้องกันความปลอดภัยช่วยทําให้ เสื้อชูชีพอยู่ในตําแหน่งท่ีปลอดภัยระหว่างการใช้งาน • ผ้าสังเคราะห์จากแผ่นยางนีโอพรี มีความคงทน และอ่อนนุ่มเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ทําให้ เกิดการเสียดสี • มีให้เลือก 2 ขนาด: สําหรับเด็กอายุ 1-3 ปี และ 3-6 ปี Price: 1,790 thb

Color :

Product Description

Related Products