Shop

Arëna สระน้ําพับเก็บได้

Arëna สระน้ําพับเก็บได้

Price : 1290 Baht

Arëna สระน้ําพับเก็บได้บนชายหาด

Color :

Product Description

คุณเพียงแค่ขุดหลุมทราย และวาง Arenä ลงไปในหลุม
เท่านั้นคุณก็สามารถพักผ่อนบนชายหาดได้อย่างเพลิดเพลิน
ขณะที่ลูกน้อยกําลังเล่นน้ําสนุกสนานใกล้ๆคุณอย่างปลอดภัย!

คุณสมบัติ
• สระน้ํา Arenä เหมาะสําหรับการคลายร้อนของลูกน้อย และเพื่อให้ลูกน้อยสนุกสนานไปกับการ
เล่นน้ําในสระระดับตื้นๆบนชายหาด
• กันน้ํา คงทน และทําความสะอาดได้ง่าย

• ระบบตั้งขึ้นของผ้าช่วยให้สามารถใช้งานได้ทันที

• พับ และจัดเก็บได้อย่างง่ายดายในถุงพกพาเพื่อให้
มีขนาดที่พอเหมาะกับการจัดเก็บในกระเป๋า

• มาพร้อมกับถังขนาดกระทัดรัดที่สามารถพับเก็บได้

• รวมทั้งถุงพกพา และหมุดยึด 4 ชิ้น

• ขนาด: เปิด-29.5”Øx7.8”(74.9ซม.Øx19.8ซม.) –พับ:13”Øx2.3” (33 ซม. Ø x 5.8 ซม.)

Price: 1,290 thb

Related Products