Messages

นโยบายและวิธีการสั่งซื้อ

admin Dec 05 2019

การจัดส่งสินค้า


ในกรณีทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการในกรุงเทพและต่างจังหวัด ยกเว้นพื้นที่เฉพาะที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ แต่ถ้าระยะเวลาการจัดส่งตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและค่าบริการจัดส่ง

  • ส่งด่วน 1 วัน : โดยบริษัทส่งของด่วน (Lalamove/Alpha/Skoota/Gaptaxi) จะจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันชำระเงิน ถ้าหากท่านต้องการใช้บริการส่งด่วนนี้ ให้กรุณาติดต่อ 02-661-5045 หรือ Line:@kidsociety (มีบริการเฉพาะบางเขตในกรุงเทพฯ)
  • ส่งปกติ 3 วัน : ทั่วประเทศไทยด้วย DHL/EMS/Kerry ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ

ที่อยู่จัดส่งสินค้า vs ที่อยู่ส่งใบกำกับภาษี

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้ผู้อื่น กรุณากรอกที่อยู่ของผู้รับสินค้าในช่อง “ที่อยู่จัดส่งสินค้า” และระบุที่อยู่จัดส่งใบเสร็จรับเงินในช่อง “ที่อยู่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” หากท่านต้องการ

การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ

ทางบริษัทจะส่งหมายเลขTracking No. ให้กับท่านทันที่หลังจากที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าแล้ว ผ่านทาง Line@ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถแจ้ง Email กลับมาให้ทางบริษัทตรวจสอบได้ตลอด 24 ชม.

 

 

การรับคืนสินค้า

 

เนื่องจากบริษัทคิดโซไซตี้ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และเข้าใจถึงความพึงพอใจในการบริการ ทางเรายินดีจะรับคืนสินค้า โดยมีเงือนไขดังต่อไปนี้

  • สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่เกิดการเสียหายจากการลองสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม โดยที่ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าจัดส่งกลับมาที่บริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้หรือมูลค่าเท่ากับ ในกรณีที่สินค้าหมดสต๊อค (ภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน)
  • ในกรณีของสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิตหรือการจัดส่ง หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าให้ทั้งหมด หรือคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้า
     

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล


เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทได้รับจะถูกใช้ภายในขอบเขตธุรกิจบริษัทเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยเว้นแต่ต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย บริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เฉพาะพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เนื่องจากทางบริษัทได้ใช้บริการทำธุระกรรมทางการเงิน หรือ Payment gateway กับทางบริษัท Omise ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการ Ecommerce ซึ่งมีความปลอดภัยสูงในการให้บริการทางด้านออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกดัดแปลง หรือจรกรรมใดๆ